זיהוי המפרסם

האתר New Color (להלן ” האתר “), הנגיש בכתובת www.flaak-newcolor.art מתפרסם על ידי חברת New Color (להלן ” העורך “), SAS בהון של 1000.00 יורו, שמשרדה הרשום ממוקם 14 Rue Paul Déroulède, 06000 ניס, צרפת. הוא רשום ב-RCS של ניס תחת המספר 893120170. מע”מ תוך קהילתי מס’ FR41893120170

ניתן ליצור קשר עם המפרסם בכתובת contact@flaak-newcolor.art או ב-+33 492 070 800.

מארח אתר

האתר New Color מתארח על ידי חברת VIXNS, 15 Imp. פיגרואה, 13008 מרסיי.

ניתן ליצור קשר עם המארח באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת הבאה: support@vixns.com.

ניתן להשיג אותו גם במספר הבא: +33 953 130 243.

איסוף נתונים אישיים

בהתאם להוראות חוק מס’ 78-17 מיום 6.1.1978, בשינויים הקשורים לטכנולוגיית מידע, קבצים וחירויות, מודיעים למשתמש כי המפרסם אוסף ומעבד נתונים אישיים בעת ההתחברות לאתר.

הנתונים שנאספים משמשים בעיקר להפיכת הפלטפורמה לזמינה, לייעול ואבטחתה על מנת לספק למשתמשים את השירות הטוב ביותר האפשרי. מידע נוסף עשוי להיאסף על ידי המפרסם כדי לאפשר ביצוע נאות של חוזים מסחריים שנכרתו באמצעות הפלטפורמה עם המשתמש.

למשתמש מודיעים כי יש לו זכות גישה, חקירה, שינוי ודיכוי המידע הנוגע לו, לממש בכל עת ליד העורך, ישירות באתר, או בדואר הממוען ל-New Color. 14 Rue Paul Déroulède, 06000 Nice, צרפת או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת contact@flaak-newcolor.art.

המידע שנאסף עשוי להיות משותף עם צדדים שלישיים המתגוררים באיחוד האירופי במקרים הבאים:

  • כאשר המשתמש מפרסם מידע זמין לציבור באזור הערות;
  • כאשר המשתמש מסכים במפורש;
  • כאשר נדרש על פי דין או על מנת לשתף פעולה בחקירה שיפוטית לפי בקשה מפורשת של בעל רשות ציבורית;
  • לביצוע שירותים מסחריים שלגביהם נדרש שיתוף פעולה של צד שלישי, בפרט במקרה שהמפרסם בוחר לקבל חלק משירותיו בקבלנות משנה באמצעות שירותי צד שלישי.

כאשר מידע מסוים נדרש כדי לגשת לתכונות ספציפיות של האתר, המפרסם יציין דרישה זו בזמן הזנת הנתונים.

הנתונים האישיים שנאספו יישמרו רק כל עוד דרוש על מנת לאפשר שימוש נאות באתר, למניעת הונאה וניצול לרעה וכדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות והרגולטוריות של המפרסם בנוגע לניהול האתר.

עוגיות

האתר רשאי להשתמש בטכניקה של “עוגיות” כפי שהוגדרו על ידי CNIL באופן הבא:

קובץ Cookie הוא קובץ קטן המאוחסן על ידי שרת במסוף (מחשב, טלפון וכו’) של משתמש ומשויך לדומיין אינטרנט (כלומר ברוב המקרים עם כל הדפים של אתר אינטרנט בודד). קובץ זה נשלח חזרה אוטומטית כאשר אתה יוצר שוב קשר עם אותו דומיין.

לעוגיות יש שימושים מרובים: ניתן להשתמש בהן כדי לשנן את זיהוי הלקוח שלך עם אתר סוחר, התוכן הנוכחי של עגלת הקניות שלך, השפה בה מוצג דף האינטרנט, מזהה המאפשר לנו לעקוב אחר הניווט שלך לצורך סטטיסטיקה או פרסום מטרות וכו’. “.

מידע מהאתר הרשמי של CNIL (https://www.cnil.fr/fr/glossaire)


מטרת העוגיות הללו היא להקל על הניווט של המשתמש ולשפר את איכות השירות המוצע, על ידי איסוף מידע סטטיסטי ותעבורתי.

השימוש בעוגיות אלו מועבר לידיעת המשתמש באמצעות באנר המבקש את הסכמתו. אם המשתמש מסכים, הסכמה זו נחשבת לתקפה לתקופה מקסימלית של שלושה עשר (13) חודשים.

אם המשתמש לא יסכים לשימוש בעוגיות, המפרסם לא יוכל לספק חוויה מיטבית באתר.

באתר נעשה שימוש בעוגיות הבאות: גוגל אנליטיקס.

כבוד לקניין רוחני

כל הסימנים המסחריים, התמונות, הטקסטים, ההערות, האיורים, התמונות, מונפשות או לא, רצפי וידאו, צלילים, כמו גם כל יישומי המחשב שניתן להשתמש בהם להפעלת האתר, ובאופן כללי יותר כל הרכיבים המשוכפלים או נעשה בהם שימוש באתר, הם מוגן על ידי החוקים התקפים במסגרת הקניין הרוחני.

הם הרכוש המלא והשלם של המפרסם או שותפיו, אלא אם צוין אחרת. כל שכפול, ייצוג, שימוש או התאמה, בכל צורה שהיא, של רכיבים אלו או חלקם, לרבות יישומי מחשב, ללא הסכמה מראש ובכתב של המפרסם, אסורים בהחלט. אי נקיטת פעולה של המפרסם עם היוודע שימוש בלתי מורשה כאמור אינו מהווה הסכמה לשימוש כאמור וויתור על תביעה.

רק השימוש לשימוש פרטי במעגל משפחתי מותר וכל שימוש אחר מהווה זיוף ו/או פגיעה בזכויות השכנות, המאושרות על פי קוד הקניין הרוחני.

שכפול של תוכן כזה או חלק ממנו מצריך אישור מראש של המפרסם או בעל הזכויות לתוכן כזה.

היפר-קישורים

האתר עשוי להכיל קישורי היפרטקסט לאתרים אחרים המפורסמים ומנוהלים על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי המפרסם. המפרסם לא יישא באחריות, במישרין או בעקיפין, במקרה שאתרי צד שלישי כאמור לא יעמדו בהוראות החוק.

היפר-קישורים לאתר ניתנים רק בהסכמת המפרסם מראש ובכתב.